เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00327535
บาร์โค้ด39611019092591
เล่มIssue no. 4440/4441 (15-28 Jun.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0