เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00328453
บาร์โค้ด39611019091296
เล่มIssue no. 4445 (27-02 Jul.-Aug.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0