เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00332564
บาร์โค้ด39611019089340
เล่มฉบับที่ 2 (มี.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1