เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00332563
บาร์โค้ด39611019089332
เล่มฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1