เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00332541
บาร์โค้ด39611019089191
เล่มIssue no. 4463 (07-13 Dec.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0