เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00332248
บาร์โค้ด39611019088805
เล่มIssue no. 4462 (30-06 Nov.-Dec.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0