เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00332026
บาร์โค้ด39611019088169
เล่มIssue no. 4461 (23/29 Nov.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0