เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00331887
บาร์โค้ด39611019088003
เล่มIssue no. 4460 (16-22 Nov.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0