เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00331891
บาร์โค้ด39611019087997
เล่มIssue no. The yearahead : 2016 (- -) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0