เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00330924
บาร์โค้ด39611019086627
เล่มIssue no. 4458 (26-01 Oct.-Nov.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0