เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00330681
บาร์โค้ด39611019086205
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 344 (01 ก.พ.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0