เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00330663
บาร์โค้ด39611019086148
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 334-335 (01-30 ก.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0