เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00330495
บาร์โค้ด39611019086007
เล่มIssue no. 4457 (19-25 Oct.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า1 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0