เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00330423
บาร์โค้ด39611019085744
เล่มIssue no. 4456 (12-18 Oct.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0