เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00330304
บาร์โค้ด39611019085124
เล่มIssue no. 4454 (28-04 Sep.-Oct.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0