เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00329664
บาร์โค้ด39611019084051
เล่มIssue no. 4453 (21-27 Sep.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0