เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00338760
บาร์โค้ด39611019082865
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 406-407 (01-30 ก.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า22 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0