เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00329026
บาร์โค้ด39611019082063
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า6 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม7