เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00328755
บาร์โค้ด39611019081362
เล่มIssue no. 4448 (10-23 Aug.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0