เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00328285
บาร์โค้ด39611019080331
เล่มIssue no. 4442 (06-12 Jul.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า10 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0