เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00328286
บาร์โค้ด39611019080323
เล่มIssue no. 4443 (13-19 Jul.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า10 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0