เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00201970
หมายเลขทรัพยากรi00354671
บาร์โค้ด39611019079408
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บDVD - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า20 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0