เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00200173
หมายเลขทรัพยากรi00350080
บาร์โค้ด39611019076917
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.4
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3