เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00200170
หมายเลขทรัพยากรi00350101
บาร์โค้ด39611019076891
เล่มv.3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.4
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1