เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00196887
หมายเลขทรัพยากรi00340061
บาร์โค้ด39611019074532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บDVD - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า31 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม30