เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00338764
บาร์โค้ด39611019069433
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 396-399 (01-31 เม.ย.-พ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า22 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0