เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00325845
บาร์โค้ด39611019069250
เล่มIssue no. 4432 (20-26 Apr.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า13 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0