เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00324713
บาร์โค้ด39611019066959
เล่มIssue no. 4427 (16-22 Mar.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า1 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0