เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00324035
บาร์โค้ด39611019064921
เล่มIssue no. 4423 (16-22 Feb.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0