เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00324022
บาร์โค้ด39611019064764
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค.) 2557-2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า9 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม6