เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00323677
บาร์โค้ด39611019064335
เล่มIssue no. 4422 (09-15 Feb.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า27 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0