เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00323420
บาร์โค้ด39611019063873
เล่มIssue no. 4421 (02-08 Feb.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า23 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0