เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00323417
บาร์โค้ด39611019063840
เล่มIssue no. 4418 (12-18 Jan.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า23 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0