เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00330675
บาร์โค้ด39611019063667
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 392-393 (01-28 ก.พ.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0