เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00197498
หมายเลขทรัพยากรi00342085
บาร์โค้ด39611019054427
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บSouthern Publication - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า8 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0