เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00196737
หมายเลขทรัพยากรi00340069
บาร์โค้ด39611019052454
เล่มล.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า31 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0