เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00196127
หมายเลขทรัพยากรi00337702
บาร์โค้ด39611019049583
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJuvenile - Thai Fl.5
วันที่นำเข้า24 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4