เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00196100
หมายเลขทรัพยากรi00337496
บาร์โค้ด39611019030534
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บSouthern Publication - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า20 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0