เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00316731
บาร์โค้ด39611019012355
เล่มVol. 9 No. 101 (Aug.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า29 Aug 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0