เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00316740
บาร์โค้ด39611019012343
เล่มIssue no. 4395 (04-10 Aug.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Aug 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0