เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00317020
บาร์โค้ด39611019012271
เล่มIssue no. 4396 (11/24 Aug.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0