เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00315991
บาร์โค้ด39611019011985
เล่มIssue no. 4391 (07-13 Jul.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0