เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00315993
บาร์โค้ด39611019011983
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม7