เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00315910
บาร์โค้ด39611019011975
เล่มVol. 9 No. 100 (Jul.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า21 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0