เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00327775
บาร์โค้ด39611019011964
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 378-379 (01-16 ก.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า14 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0