เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00316198
บาร์โค้ด39611019011944
เล่มIssue no. 4392 (14-20 Jul.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า7 Aug 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0