เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00325317
บาร์โค้ด39611019008885
เล่มIssue no. 4430 (06-12 Apr.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า24 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0