เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00313411
บาร์โค้ด39611019008468
เล่มIssue no. 4378 (07-13 Apr.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า6 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0