เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00312238
บาร์โค้ด39611019008164
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค.) 2556-2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า11 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม15