เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00311531
บาร์โค้ด39611019008108
เล่มIssue no. 4374 (10-16 Mar.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า24 Mar 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0